Wie betaalt de hospitalisatieverzekering van de werknemer en de bedrijfsleider?

Wie betaalt de hospitalisatieverzekering van de werknemer en de bedrijfsleider?
Bij voorkeur de vennootschap

De premies van een (individuele of collectieve) hospitalisatieverzekering worden bij voorkeur betaald door de werkgever/vennootschap, waarbij de verzekeringsnemer steeds de werkgever/vennootschap is.

De door de werkgever betaalde premies worden niet belast (= geen voordeel alle aard) bij de werknemer/bedrijfsleider. Dit voordeel wordt als een sociaal voordeel vrijgesteld van belasting (art. 38 §1 20° WIB). Als gevolg zijn de betaalde premies voor de werkgever/vennootschap niet aftrekbaar (art. 53 21° WIB).

Als de werknemer/bedrijfsleider de premies privé betaalt, dan moet eventueel het loon betaald door de vennootschap worden opgetrokken. Dit loon is onderworpen aan sociale bijdragen en (personen)belasting. De premies privé financieren is dus een nogal dure aangelegenheid. Worden de door de werknemer/bedrijfsleider betaalde premies terugbetaald door de werkgever/vennootschap, dan geldt deze regeling niet, en is er dus wel sprake van een belastbaar voordeel alle aard.  

Vanuit fiscaal oogpunt is het dus aangewezen om de hospitalisatieverzekering door de vennootschap te laten betalen.