Ontdek Het Zekerhuis en win duotickets voor Campo Solar

Ontdek Het Zekerhuis en win duotickets voor Campo Solar
Wedstrijdvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de actie van door Het Zekerhuis, dien je akkoord te gaan met de wedstrijdvoorwaarden hieronder beschreven. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Algemene informatie over de actie

De Giveaway-actie wordt georganiseerd door Zekerhuis, Vissersstraat 39b, 8340 Moerkerke

De actie loopt exclusief via de websitevan Zekerhuis en loopt van 01/05/2023 tot en met 15/07/2023

 

Artikel 1: Reglement Giveaway actie Zekerhuis 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Zekerhuis, Vissersstraat 39b, 8340 Moerkerke, hierna organisator genoemd. 

 

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname en uitsluiting tot deelname 

De wedstrijd is voorbehouden aan alle fysieke personen, wonende in België, met uitzondering van het personeel van de organisator en het personeel van de ondernemingen die betrokken zijn met de totstandkoming van de wedstrijd. Alle minderjarige deelnemers moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) vragen voordat zij aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting voor de deelnemers. De wedstrijd loopt van 01/05/2024 tot en met 15/07/2024. Inzendingen die wij ontvangen na 15 juli, komen niet meer in aanmerking. De winnaar van de wedstrijd zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden. Tevens wordt de winnaar ook bekendgemaakt op de Facebookpagina van de organisator. De winnaar dient hiervoor geen toestemming te geven aan de organisator. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden betwist. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit volledig reglement, zonder enige voorwaarde. 

 

Artikel 3: Volgende prijs kan gewonnen worden: 

  • Duotickets voor Campo Solar 2024

De prijs kan niet ingeruild worden tegen haar waarde in speciën of een andere prijs in natura. Bij het ontvangen van uw prijs, krijgt u alle nodige info om het beste uit uw tickets te halen. De prijs dient afgehaald te worden bij de organisator, Vissersstraat 39b, 8340 Moerkerke met voorafgaande afspraak of kan opgestuurd worden naar een gekozen adres binnen België door de winnaar.

De organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen tijdens de verplaatsing van en naar het bedrijf van de organisator, of tijdens het bezoek zelf. 

 

Artikel 4: Hoe deelnemen aan de wedstrijd? 

De actie loopt exclusief via de website van Zekerhuis en loopt van 01/05/2024 tot en met 15/07/2024. Inzendingen die wij ontvangen na 15/07/2024, komen niet meer in aanmerking.

Deelnemen kan door een persoonlijke afspraak te boeken met Het Zekerhuis via  https://zekerhuiszorg.be/campo-solar

De winnaar wordt op volledig willekeurige basis gekozen door een onschuldige hand. De winnaar wordt wel steeds afgetoetst aan de voorwaarden in artikel 2 en mag dus op geen enkele wijze verbonden zijn met het personeel, de onderneming of de totstandkoming van de wedstrijd. 

De actie is op geen enkele manier verbonden met mogelijke platformen waarop deze gepromoot wordt of georganiseerd door deze platformen (sociale media). 

 

Artikel 5: aansprakelijkheid

De organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de toekenning van de prijs of uit deelname aan deze actie, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met Internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve verwerking van gegevens. 

 

Artikel 6: Afgelasting van de wedstrijd

De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier aanspraak doen gelden tegenover de organisator 

 

Artikel 7: Persoonlijke gegevens 

Het reglement herinnert eraan dat deelnemers bepaalde persoonlijke gegevens communiceren. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in geen enkel geval bewaard of in een bestand opgenomen, gezien de winnaar persoonlijk via het platform zelf wordt verwittigd. De winnaar van de wedstrijd gaat door zijn/haar deelname aan de wedstrijd akkoord met het feit dat het organiserende bedrijf of een partner van het bedrijf de winnaar samen met de prijs fotografeert of filmt en deze beelden, binnen de beperkingen van de wetgeving, op elk soort van ondergrond en zonder geografische beperking of beperking in de tijd, gebruikt. 

 

Artikel 8: Deelname & aanvaarding van de voorwaarden

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Zekerhuis wenst u veel succes met de actie!