Smart Invest fonds bestaat 1 jaar

Smart Invest fonds bestaat 1 jaar

Op 18 april 2023 lanceerden we ons eigen Smart Invest Fund. Vandaag vieren we dus de eerste verjaardag! Onder het motto "You can never beat the market" stelden we een fonds samen dat enkel bestaat uit indexfondsen. We zijn heel enthousiast en uitermate tevreden dat we die weg zijn ingeslagen en er ondertussen heel veel klanten ons gevolgd hebben in die strategie. Sinds de lancering op 18 april 2023 heeft de BIF Smart Invest strategie al een positief rendement van +22.6% behaald (t.e.m. 31/03/2024).

Zoals elk kwartaal krijg je een update, hierbij deze van het eerste kwartaal van 2024. Het Smart Invest fonds is het nieuwe jaar goed begonnen. In het eerste kwartaal boekten de wereldwijde aandelenmarkten sterke winsten, mede dankzij een veerkrachtige Amerikaanse economie en voortdurend enthousiasme over het thema Artificiële Intelligentie. Gedurende het eerste kwartaal van 2024 heeft het BIF Smart Invest fonds een rendement van +10.8% behaald, wat in lijn ligt met de prestaties van de wereldwijde aandelenmarkten. 

We blikken dus terug op een ronduit sterk begin van 2024. Deze stevige start werd ondersteund door sterke bedrijfsresultaten en solide economische cijfers. De veerkracht van de Amerikaanse economie, die de vooruitzichten op een zachte landing verder versterkte, heeft investeerders aangemoedigd en een optimistische toon gezet voor het eerste kwartaal van het jaar. Ook gunstige kwartaalresultaten en de verwachting van toekomstige beleidsrenteverlagingen hebben bijgedragen aan het positieve marktsentiment. Hoewel de inflatie langer aanhoudt en het tempo van monetaire versoepeling naar verwachting dus trager zal zijn dan eerder werd gedacht, konden deze bijgestuurde verwachtingen rond een eerste beleidsrenteknip de pret op de aandelenmarkten niet bederven. 

Na een sterke start van het jaar, werd binnen het Smart Invest fonds begin maart de blootstelling aan de technologiesector verlaagd door winst te nemen op de MSCI Wereld Technologie Sector ETF, die op het moment van verkoop een positief rendement van +17.5% had behaald in 2024. De vrijgekomen gelden werden vervolgens verder geïnvesteerd in de Artificiële Intelligentie tracker positie en het groei-indexfonds, die al onderdeel uitmaakten van de BIF Smart Invest strategie. De Artificiële Intelligentie tracker biedt een bredere blootstelling aan technologie-aandelen en het thema Artificiële Intelligentie, waarbij het investeringscomité ervan overtuigd blijft dat deze trend nog voor jaren zal voortduren en wellicht het dominante thema zal zijn voor het komende decennium. De Artficiële Intelligentie tracker staat op het einde van het kwartaal op een positief rendement van +15.5%. Het groei fonds binnen Smart Invest behaalde een positief rendement van +13.5% over het kwartaal.

De best presterende markt vorig kwartaal was opnieuw Japan, ondanks het feit dat de Bank of Japan in maart eindelijk begon met het normaliseren van haar monetair beleid. Na een sterke rally in Japanse aandelen de afgelopen maanden, werd begin maart binnen het investeringscomité besloten om de tactische positie in Japan af te bouwen ten gunste van India. Op het moment van verkoop stond het Japanse indexfonds in de portefeuille op een positief jaarrendement van +11.8%. Japan blijft echter behouden als positie binnen het passieve, niet-opportunistische deel van de Smart Invest portefeuille. De herallocatie naar India werd gedreven vanuit het perspectief dat steeds meer bedrijven hun activiteiten verplaatsen van China naar India, de zogenaamde "China plus één" strategie. Bovendien heerste er in het eerste kwartaal van 2024 een sterk positief marktsentiment rond India, gedreven door sterke bedrijfswinstgroei en een sterke groei van het BBP.

 

Begin maart besloot het investeringscomité ook om deels winst te nemen op de opportunistische positie in de gediversifieerde ETF gericht op bedrijven actief in de wereldwijde uranium- en nucleaire energie-infrastructuursector. Deze bedrijven kenden een sterke opleving in het eerste kwartaal van 2024 en de uranium mijnaandelen ETF behaalde een positief rendement van +19.9% in het eerste kwartaal. De positie wordt echter wel deels behouden als opportuniteit voor de toekomst. We verwachten immers een sterk groeiende vraag naar schone en betrouwbare energiebronnen waardoor investeringen in spelers die een CO2-arme economie ondersteunen en bijdragen aan de energieonafhankelijkheid van onze netwerken een boost kunnen krijgen. Bovendien is er de verwachting dat de vraag naar uranium ook snel kan stijgen vanwege toenemende overwegingen van kernenergie als oplossing voor klimaatverandering.

Hoe zijn de aandelen verdeeld?

Het fonds is per 31/03/2024 als volgt regionaal en sectorieel gepositioneerd: